Zakończyła się I tura rekrutacji do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Ksiądz Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna przyjął dotychczas 18 kandydatów na I rok studiów.

Wakacje są  dla wielu młodych ludzi czasem podejmowania ważnych decyzji, dlatego też Seminarium przeprowadza II turę naboru dla wszystkich, którzy chcą służyć Bogu i ludziom w Chrystusowym kapłaństwie. Do 10 września br. w Pelplinie przeprowadzane są wstępne rozmowy kwalifikacyjne dla zgłaszających się w późniejszym terminie, na które należy się umówić wcześniej telefonicznie.

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, stąd kandydaci są zobowiązani zarejestrować się  na stronie internetowej Uniwersytetu i odbyć kolejną rozmowę kwalifikacyjną. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie Wyższego Seminarium Duchownym w Pelplinie.