W ramach wiosennych porządków wolontariat działający przy parafii postanowił oczyścić otoczenie Krzyża, by "łąki majowe" i cała zieleń śpiewała Panu Bogu i Matce Najświętszej pieśń pochwalną.