- W 16. wydaniu „Pielgrzyma” temat numeru poświęcony jest Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Ks. Wojciech Kardyś pisze o „Tej, która nie mogła umrzeć”.

- Opisujemy również żywot św. Klary z Asyżu – jednej z najbardziej umiłowanych niewiast na ziemi.

- W tym numerze można także przeczytać artykuł pt. „O powołaniu diakona stałego” – o diakonacie jako powołaniu i urzędzie w Kościele katolickim.

- Ponadto zamieszczamy wywiad z misjonarzem ks. Jarosławem Wiśniewskim, który opowiada o misyjnym powołaniu, życiu na końcu świata i ciemności rosyjskiej duszy.