W ostatni wtorek miesiąca września Katolicka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym w ramach cotygodniowego spotkania trwała na adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie.

Nasza grupa modli­tewna, zło­żona z osób pocho­dzą­cych ze wszyst­kich para­fii sta­ro­gardz­kich, spo­tyka się co tydzień we wtorki po Mszy św. wieczornej w Domu Katechetycznym parafii św. Wojciecha. Głów­nym ele­men­tem jest gło­śna, żywa modli­twa.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy i posługi bliźnim.