W odpowiedzi na apel paieża Franciszka, by modlić się za misje w Nadzwyczajnym Miesiącu Październku - misiącu różańcowym podczas nabożeństw modlimy się o potrzebne łaski dla misjonarzy i misjonarek na całym świecie.
W przeżywanie miesiąca misyjnego wpisuje się również dzisiajesza niedziela (13 października) bowiem w tym dniu gościmy u nas misjonarza z Haiti, który posługuje niedaleko Port-de-Paix – księdza Arsene Ngange Tionang ze Zgromadzenia Ducha Świętego. 
Ksiądz Arsene podczas niedzielnych homilii, dzieli się z wiernymi naszej parafii doświadczeniem pracy na misjach, przybliża sytuacje panuącą na Haiti, mówi o wielkiej potrzebie ewangelizacji mieszkańców.
Wspierjamy misjonarza i wspólnotę w której posługuje naszymi modliwami.