Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Nazwa pochodzi od "ministrare" znaczy "służyć". Służy on Bogu, i przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna. Ministrant usługuje księdzu przy ołtarzu, ale także pomaga przed i po po liturgii.

Ministrant jest tym, który „niesie znaki”. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne i dla liturgii mają szczególne znaczenie. Te znaki wskazują wierzącym inną Boską rzeczywistość.

Ministrant sam powinien „być znakiem”. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

Ministrant przez swoją służbę pokazuje, że "uczestniczyć w liturgii" nie znaczy być widzem, obserwatorem, jak w kinie, albo przed telewizorem. "Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się angażując!

Z racji na wiek, predyspozycje i zdobywane doświadczenie w służeniu przy ołtarzu ministranci zdobywają kolejne stopnie(posługi).

Dzisiaj na sumie parafialnej czterech aspirantów zostało młodszymi ministrantami, trzech starszych ministrantów przyjęło posługę lektora oraz zostało przedstawionych trzech nowych ceremoniarzy.

Serdecznie dziękujmy naszym ministrantom za ich posługę, zaangażowanie oraz chęć rozwijania swoich umiejętności i zdobywania wiedzy. Niech ich służba pomaga nam lepiej przeżywać liturgię, a tych młodych ludzi przybliża do Boga. Serdeczne gratulacje.

Króluj nam Chryste