Zakończyliśmy tegoroczne odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli kolędę.

Wspólne spotkania, modlitwa, rozmowa, ukazały piękno serc parafian Parafii św. Wojciecha. Z tajemnicy Bożego Narodzenia popłynęło światło, nadzieja i siła do pokonania wszelkich trudności.

Za świadectwo miłości do Jezusa Chrystusa, wrażliwość na Kościół, składamy słowa podziękowania. Dziękujemy!!!

Wasi Duszpasterze