Za nami kolejny wieczór uwielbienia. Zamieszkanie Ducha Świętego w Maryi i w nas to temat który rozważany był podczas kolejnego uwielbienia.
Dziękujemy o. Krzysztofowi Jaroszowi z Gorzędzieja za mądrą konferencję oraz zespołowi "Przyjaciele", który towarzyszył swoim śpiewem, a Monice za duchowe rozważania.