Ksiądz Biskup Diecezjalny udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 9 czerwca.