ROZWAŻANIA – ADORACJA IV  W INTENCJI RODZIN 02.12.2015r.

Klękamy przed Tobą, Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Z wiarą wyznajemy, że jesteś tu prawdziwie obecny, nasz Bóg i Pan. Przeżywamy czas adwentu, czas bezpośredniego przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia, czas pełen oczekiwania..., tęsknoty..., czuwania..., czas pustyni..., czas nadziei..., czas przemiany naszych serc, dobrej przemiany, takiej, która przygotuje nas na prawdziwe świętowanie.
Bądź z nami, Jezu, módl się w nas i przez nas, prosimy, bądź z nami. Niech ten kolejny adwent naszego życia przygotuje nas na Twe przyjście. Powierzamy Ci wszystkie wydarzenia, wysiłki 
i próby, jakie niosą najbliższe dni adwentowego oczekiwania. Powierzamy Tobie nasze Rodziny,

W sposób szczególny te wszystkie sytuacje, które są trudne i wymagają oczyszczenia, przemiany, nowego spojrzenia i w końcu nowego życia.

Może nie zawsze układało się dobrze w Twojej rodzinie: z współmałżonkiem, z rodzeństwem, z rodzicami, z dziećmi, czy może z dziadkami. Jeżeli nazbierało się w Tobie wiele obciążających uczuć, złych słów, lekceważenia, złości czy niechęci, to zacznij odmawiać  modlitwę:

      Duchu Święty, potrzebuję Twojej pomocy. Przyjdź do mnie i oświeć mnie. Proszę Cię o uzdrowienie naszego życia rodzinnego. Pomóż nam przebaczyć sobie wszystko, co nas zabolało. Zobacz nasze rany i ulecz je. Uwolnij nas od przykrych uczuć i niedobrych doświadczeń. Pomóż nam, Duchu Święty, otwierać się na siebie nawzajem. Naucz nas akceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy. Przytul całą moją rodzinę do Bożego Serca. Przynieś nam wszystkim wewnętrzne ukojenie. Ogarnij nas swoją nieskończoną miłością. Prowadź nas drogą zgody, zrozumienia i przebaczenia. Amen.

 

Pieśń: Ojcze nasz…

Cisza….

Panie Jezu Chryste, przychodzę dziś do Ciebie z całym swoim życiem. Ty mnie najlepiej znasz i tylko Ty dokładnie wiesz, co dzieje się w moim sercu. Ty od zawsze nade mną czuwasz. To Ty kochasz mnie odwieczną miłością tak, jak nikt na ziemi kochać nie potrafi. Twoje spojrzenie jest zawsze spojrzeniem akceptacji i miłości. Pomóż mi zrozumieć, że zawsze patrzysz na mnie życzliwie. Pomóż mi zrozumieć, że Twoje spojrzenie zawsze wyraża troskę o mnie. Ty znasz moje myśli i intencje, moje słowa i czyny. Ty wiesz najlepiej, co w moim życiu było dobre, a co złe. Przychodzę do Ciebie, Panie Jezu, aby powierzyć Ci swoją młodość, mój wiek dojrzały. Chcę, aby moje życie było dobre. Potrzebuję Twojego światła i Twojej pomocy. Nie wiem jeszcze, jaką iść drogą. Wiem jedno -- że Ty przez wieki mówisz do człowieka: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. Jeśli Ty, Panie Jezu, masz być dla mnie drogą, to muszę spojrzeć wstecz na swoje dotychczasowe życie. Wyprostuj, Panie, moją dotychczasową drogę. Chcę żyć w prawdzie. Wiesz, Panie, że potrzebuję oczyszczenia i uzdrowienia z tego, co było egoizmem, brakiem miłości w relacjach z innymi czy grzechem, który zranił Ciebie, mnie i drugiego człowieka. Ty możesz mnie oczyszczać i uzdrawiać – uczyń to. Pragnę doświadczać Twojego Bożego życia. Dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie nieustannie czynisz. Amen.

 

Pieśń:

Przychodzisz, Jezu, pukasz do naszych serc. Spotykamy Cię zawsze przychodzącego. My sami tak często nie jesteśmy „u siebie”. Często nie ma nas w naszym własnym domu. Jesteśmy gdzieś daleko z naszymi myślami i uczuciami. Czekamy ciągle na coś nadzwyczajnego i nie zauważamy wcale, jak przychodzisz do nas codziennie w drugim człowieku, który nas o coś prosi, który się uśmiecha... Każde spotkanie z człowiekiem to przyjście Boga do nas. 
Ty, Jezu, przychodzisz do nas w codzienności dnia, a czy my zauważamy Twoje przyjście?...Czy otwieramy się na działanie Twojej łaski, na Twoje dary?

Jakie dary są dla nas najważniejsze w naszych rodzinach?

 

Pieśń: ……..

„A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby Mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze”.
Oczekiwanie jest zawsze pełne napięcia. Jest się, czego spodziewać: powrotu Pana, Oblubieńca! Ty, Panie, wciąż na nas czekasz; czekasz, aż sami otworzymy się na życie, na miłość. Trzeba nam poszerzyć swoje serce i poczuć się nie tylko „oczekującym”, ale również „oczekiwanym”. Dziękujemy, Jezu, że stale czekasz na to, byśmy żyli prawdziwie, byśmy kierowali swoje myśli w Twoją stronę.
Czy w moich „oczekiwaniach” znajduje się ślad oczekiwania na Boże Narodzenie?...Czy w moim sercu jest miejsce na narodzenie się Boga na nowo? Czy tylko patrzę w kalendarz na ścianę z datą 25 grudnia? Co to wszystko dla nas znaczy? Co znaczy Boże Narodzenie dla mnie? dla mojej Rodziny? Kiedy ostatni raz o tym rozmawialiśmy? Czy mamy czas na rozmowę?

 

Pieśń:

Adwent to czas tęsknoty. Człowiek w swoim istnieniu jest jedyny, który tęskni za Bogiem. Dobrze wiem, Jezu, że nie ma takiego uznania, takiego posiadania, które przyniosłoby mi całkowity spokój. We wszystkim tęsknię ostatecznie za Tobą, za niebem.. Pozwól mi w tym czasie adwentu dotknąć własnych tęsknot. Wtedy będę mogła pożegnać się z iluzjami, jakie mam na temat życia. 
Prawdziwa tęsknota ma moc, by kruszyć beton, rozbijać pancerz. Tęsknota otwiera nasz ciasny świat, otwiera przed nami horyzonty. 
Na ile prawdziwa jest moja tęsknota?... Czy poszerza moje życie?... Czy prowadzi mnie do Źródła, które tryska we mnie nie pozwalając stłumić się ciasnocie kamieni leżących wokół?...

Duchu Święty, Duchu mojej duszy…

We wnętrzu mojego serca odżywają ciągle lęki i obawy. Stale boję się odrzucenia. Brak mi akceptacji. Zabierz to, co mnie obciąża i niepokoi. Wierzę, że możesz mnie uzdrowić. Uczyń to, przychodząc do mnie ze swoją łaską i umocnieniem.

Duchu Święty, Duchu mojej duszy…

Umocnij moje wnętrze i przypominaj mi, że Bóg mnie nieskończenie kocha i zawsze akceptuje. To Bóg napełnia mnie prawdziwą miłością, która podnosi z największych upadków. On leczy moje lęki, obawy, odrzucenie oraz inne rany duszy. Napełniaj mnie, Duchu Święty, męstwem i odwagą. Wlewaj w moją duszę nadzieję. Amen.

 

Pieśń:

Ty, Panie, jesteś prawdziwą rzeczywistością, a czas adwentu to nie ucieczka w piękne fantazje, lecz budzenie się ku tej rzeczywistości. Nie pozwól, abyśmy śpiąc przespali święto naszego człowieczeństwa, święto zjednoczenia się z Tobą.
Czy czuwając jesteśmy wrażliwi na Boga, pragnącego nas ogarnąć tajemnicą?...

Pragniesz, Panie, wyprowadzić nas na pustynię. Pragniesz wyjść nam naprzeciw, tam pragniesz z nami się spotkać, by razem świętować uroczystość wyzwolenia, by być z nami jedno i wszystko w nas przemienić. Tylko wówczas, gdy pozwolimy Ci, Panie, na to, odnajdziemy na pustyni naszego serca Źródło, z którego będziemy mogli pić. To wystarczy... Doświadczymy wówczas takiej bliskości, bliskości Boga, Tego, który niesie nas na swoich ramionach, bliskości Boga, który zawsze czeka na nas, by być z nami jedno i mieszkać w nas, by Jego Słowo prawdziwie w nas stało się Ciałem.

Pieśń:

W naszych adwentowych rozmyślaniach, jest Ktoś, kto nieustannie nam towarzyszy, Ktoś, kto pragnie pomóc nam w drodze odkrywania Boga. To Boża i nasza Matka - Maria.
Błogosławiona jesteś Maryjo Dziewico, bo oddałaś się Bogu samemu przez wyłączną miłość i niezachwianą wiarę. Prosimy Cię Matko, wypraszaj nam czystość serca i ufność Bożej mocy, abyśmy Boga obrali za największe dobro, swego powołania, aby radość płynąca z serca Boga, który przychodzi do nas w codzienności, była zawsze udziałem każdej z nas .Maryjo bądź nam Matka, bądź Przewodniczką naszego adwentowego oczekiwania.

Cisza

 Boże Narodzenie może być najpiękniejszym wydarzeniem naszego życia, tak jak było dla Maryi. Bóg przygotowuje nasze dusze, abyśmy mogli doświadczyć w sposób duchowy Bożych Narodzin w sercu, byśmy mogli poczuć swoimi duszami to rodzące się życie w nas. Bóg do tej łaski przygotowywał nas i nadal przygotowuje. A to, czym chce obdarzyć nas jest niebywałym darem, łaską. Do tej pory jakoś przeżywaliśmy te Święta, nie zagłębiając się w ich istotę, nie wchodząc w głąb. Teraz Bóg pragnie umieścić nas w samym centrum tego wydarzenia, aby w nas narodził się Bóg, aby nasze serce stało się mieszkaniem Boga, miejscem narodzin. Abyśmy my byli Betlejem, serce - stajenką. 
    

Jezus, rodząc się, przyniósł ze sobą wszystko. A przecież narodził się Bóg, a więc wraz z rodzącym się Bogiem przyszedł na świat pokój, miłość. I wszystko wokół zostało dotknięte Pokojem i Miłością. To było tak niebywałe wydarzenie, że cała ziemia, przyroda ożywiona, nieożywiona została przeniknięta obecnością rodzącego się Boga, Pokojem, Miłością. Wszystko zostało przemienione, odrodzone, stało się nowym. Istota każdej rzeczy, stworzenia stała się nowym. Kosmos doznał ogromnego przeobrażenia, bowiem Bóg się narodził. I my możemy w tym uczestniczyć. Ponieważ u Boga nie ma upływającego czasu, ponieważ u Boga wszystko dokonuje się teraz, to i Jego narodziny będą się dokonywać w nas, w naszej obecności. I ten Pokój oraz ta Miłość przenikną nas, przemieniając całkowicie, odradzając i dając nowe życie, czyniąc nas nowymi. Nie zwlekajmy….

Cisza…
    

Pieśń:

Dziękując Panu Bogu za czas Świętej Adoracji zawierzając wszystkie intencje odmówimy wspólnie Litanię do św. Rodziny

 Litania do Świętej Rodziny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj na.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się na nami.

Jezu, Zbawicielu świata – zmiłuj się nad nami
Jezu, Synu Maryi i nasz Bracie umiłowany,
Jezu, Skarbie Świętej Rodziny,

Święta Maryjo, Królowo Nieba – módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Jezusa i nasza ukochana Matko,
Święta Maryjo, ozdobo i radości Świętej Rodziny,
Święty Józefie, Ojcze i żywicielu Jezusa,
Święty Józefie, czysty mężu Maryi,
Święty Józefie, przewodniku i podporo Świętej Rodziny,

Święta Rodzino, pod której opiekę poświęciliśmy się 
- bądź zawsze z nami
Święta Rodzino, nasz wzorze przewyborny,
Święta Rodzino, umiłowanie Ojca Niebieskiego,
Święta Rodzino, kierowana przez Ducha Świętego,
Święta Rodzino, uświęcona obecnością Jezusa,
Święta Rodzino, radująca oczy Boże,
Święta Rodzino, ostojo cnót wszelkich,
Święta Rodzino, świątynio Boga,
Święta Rodzino, mieszkanie Boga żywego,
Święta Rodzino, ukryta i nieznana na ziemi,
Święta Rodzino, uboga i pracowita,
Święta Rodzino, ożywiona duchem pokory i pokuty,
Święta Rodzino, wzorze cierpliwości i wyrzeczenia,
Święta Rodzino, uczczona przez pasterzy i mędrców,
Święta Rodzino, prześladowana przez Heroda,
Święta Rodzino, uciekająca do Egiptu,
Święta Rodzino, wzorze dążących do Boga,
Święta Rodzino, przykładzie cnót wszelkich,

Bądź nam łaskawa - prosimy Cię, wysłuchaj nas
Bądź nam pomocą we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała,
Bądź nam obroną przeciwko złu, które nas przygniata,
Bądź nam obroną przeciw nieprzyjaciołom naszego zbawienia,
Bądź nam pociechą w niedoli,
Bądź nam nadzieją w tym życiu i pociecha w godzinie śmierci,
Bądź podporą dla słabych i wsparciem w życiu poświęconym Bogu,
Bądź zawsze Opiekunką naszej rodziny,
Bądź zawsze pociechą dla uciśnionych,
Bądź zawsze obroną i Opiekunką dla tych, którzy się Tobie poświęcili,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 
– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 
– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 
– zmiłuj się nam nami.

- Jezu, Maryjo, Józefie Święty,
- Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

Módlmy się:
Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykład Świętej Rodziny i obcowali z Nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Podczas błogosławieństwa Śpiew

 

Apel Jasnogórski