W naszym mieście działa wspólnota dla mężczyzn „Wojownicy Maryi”. To grupa dla mężczyzn od 18 do 50 roku życia. Jej celem jest formacja wewnętrzna i walka ze złem w sobie czyli grzechem, przez modlitwę, post i uczynki miłosierdzia. Spotkanie regionalne odbędzie się 18 lutego o godz. 18,30 w kościele św. Katarzyny. Msza św. pod przewodnictwem ks. Bpa Arkadiusza Okroja. Temat spotkania: „ Kryzys męskości i ojcostwa we współczesnym świecie”.