Jest już najnowszy nr dwutygodnika "Pielgrzym" a w nim przeczytać można artykuł ks. Krzysztofa Różańskiego pt. Szansa Wielkiego Postu.Kolejny raz przygotowujemy się do Wielkiego Postu. To nie tylko czas przygotowania do Wielkanocy, ale także przygotowanie do sakramentu chrztu dla katechumenów, którzy przyjmują go w Wigilię Paschalną.
W swoim eseju zatytułowanym „Mieć czy być?” Erich Fromm, jeden z najwybitniejszych myślicieli XX wieku, wskazuje na dwa typy egzystencji właściwe dla współczesnej cywilizacji: dominujący w nowoczesnym społeczeństwie modus „posiadania” i drugi – modus „bycia”, opierający się na przewadze wartości humanistycznych nad materialnymi.