Papież Franciszek wezwał chrześcijan wszystkich wyznań do wspólnej modlitwy w środę 25 marca w związku z pandemią koronawirusa.  Zwracając się za pośrednictwem mediów do wiernych papież powiedział:

W tych dniach próby, gdy ludzkość drży z powodu zagrożenia ze strony pandemii, chciałbym zaproponować wszystkim chrześcijanom, by zjednoczyli swoje głosy wznosząc je ku Niebu. Zachęcam wszystkich zwierzchników Kościołów i przywódców wszystkich wspólnot chrześcijańskich, by razem ze wszystkimi chrześcijanami różnych wyznań wzywali Najwyższego, Boga Wszechmogącego odmawiając jednocześnie modlitwę, jakiej Jezus Nasz Pan nas nauczył.

Zachęcam zatem wszystkich do odmówienia Ojcze Nasz w środę 25 marca w południe.

Papież Franciszek

Papież powiedział, że na pandemię koronawirusa trzeba odpowiedzieć pandemią modlitwy, współczucia i czułości, szczególnie wobec samotnych i słabych.

Papież Franciszek zapowiedział także, że specjalną modlitwę poprowadzi w piątek w bazylice Świętego Piotra.