Z ogromną radością informujemy, iż w dniu 3 maja br. wspólnota diecezjalna będzie przeżywać swoją uroczystość.

Podczas Mszy Świętej o godzinie 16.00, w Bazylice Katedralnej w Pelplinie nasza parafianka Sylwia Anna Plata złoży dozgonny ślub czystości według rytu Konsekracji Dziewic.

Oprócz życia zakonnego, życia pustelniczego, instytutów świeckich, czy stowarzyszeń życia apostolskiego, konsekracja dziewic jest jedną z form życia konsekrowanego. Przypomniał o niej Sobór Watykański II, odwołując się do starej tradycji Kościoła pierwszych wieków chrześcijaństwa.

Poprzez fakt konsekracji kandydatka zostanie mistycznie poślubiona Chrystusowi i włączona w służbę Kościoła. Stanie się także osobą konsekrowaną, transcendentnym znakiem miłości Kościoła do Chrystusa, eschatologicznym obrazem tej niebieskiej Oblubienicy i przyszłego życia.
Jej życie, całkowicie poświęcone Bogu, ubogaca życie Kościoła i wskazuje na wartość dziewictwa "ze względu na Królestwo Boże". Pozwala w większej wolności serca, ciała i ducha służyć Bogu i ludziom.

Módlmy się więc, aby ta, która złoży swój ślub Bogu, stała się wierną oblubienicą Chrystusa swego Mistrza i służebnicą Kościoła.

więcej informacji: konsekrowane.org