W najbliższą niedzielę 26 kwietnia 2020 roku obchodzona będzie Niedziela Biblijna i IV Narodowe czytanie Pisma Świętego pod hasłem:„Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia”.
Do wspólnotowej lektury została wybrana tym razem Ewangelia według św. Mateusza.