Zaplanowana na 7 czerwca beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego zostaje bezterminowo zawieszona - ogłosił właśnie metropolita Warszawy kard. Kazimierz Nycz. Nowy termin zostanie ustalony i podany z wyprzedzeniem po ustaniu pandemii koronawirusa. W związku z tym pielgrzymka na beatyfikację z naszej parafii zostaje odwołana.

Swoją decyzję kard. Nycz ogłosił 28 kwietnia podczas transmitowanego online briefingu prasowego. Podał trzy argumenty przemawiające za przesunięciem beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia w obecnej sytuacji epidemii.

“Pandemia zagrażająca zdrowiu i życiu ludzi, uniemożliwia przygotowanie i przeprowadzenie tej uroczystości. Na pierwszym miejscu musi być troska o bezpieczeństwo ludzi. Z tego też powodu także Stolica Apostolska ograniczyła organizację uroczystości religijnych i działalności legatów papieskich. Biorąc pod uwagę wielkość i powszechną znajomość nowego Błogosławionego, musimy umożliwić udział w uroczystościach beatyfikacyjnych szerokiej rzeszy wiernych, także Polakom i gościom z zagranicy. Z tego względu, po ustaniu pandemii, zorganizujemy uroczystość beatyfikacyjną w Warszawie w sposób godny i podniosły, a równocześnie skromny i uwzględniający przewidywane skutki pandemii”

– napisał kard. Nycz w oświadczeniu opublikowanym już na stronach Archidiecezji Warszawskiej.