28 maja 1981 roku „odszedł do domu Ojca” Prymas Tysiąclecia Ks. Bp. Stefan Kardynał Wyszyński. Dzisiaj, w rocznicę śmierci, szczególnie pomódlmy się o jego beatyfikację a także Jego wstawiennictwo w naszych intencjach przed Panem Bogiem.

Modlitwa o wstawiennictwo kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ukochany Kardynale Stefanie Wyszyński
Opiekunie wszystkich Polaków
Orędowniku w każdej trudnej sytuacji
rodaków Ojcze narodu Polskiego
Obrońco uciśnionego
Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo
do Boga jedynego [ intencja..]
Wiem, że nie opuścisz mnie w potrzebie
Ty wspierałeś w trudach każdego człowieka
Głosiłeś dobrą nowinę
Broniłeś od złego
Pomagałeś podnieść z upadku,
ofiarując całego siebie
Wierzę, że i teraz wstawiasz się za nami do Boga Miłosiernego
Wypraszając łaski
ze Świętymi w Niebie

Ojcze Nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu..