Bp Arkadiusz Okroj wziął udział w przygotowaniu i nagraniu videoclipu skierowanego do młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania. 

Piosenka, „która jest dedykowana bierzmowanym przybrała formę rapowania”, powiedział Radiu Głos bp Okroj. „Zrodziła się ona jako jedna z wielu prób podejmowanych w naszej diecezji mających na celu dotarcie do mentalności ludzi młodych”, stwierdził dalej hierarcha. 


Biskup dodał, że „musimy pracować nad narracją, która trafi do tych, których pragniemy formować, zwłaszcza przed sakramentem bierzmowania”. Biskup pomocniczy zauważył, że jest „szansa na zmianę postrzegania przez młodych rzeczywistości Kościoła, który dla wielu mocno się oddalił”.