5 września przybyli do Pelplina nauczyciele religii z diecezji pelplińskiej, także z naszej parafii. Diecezjalna Konferencja Katechetyczna zorganizowana przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej rozpoczęła się Mszą św. w bazylice katedralnej pod przewodnictwem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny.