Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza kandydatów, którzy rozpoznają w sobie powołanie do kapłaństwa, do rozpoczęcia formacji i studiów w pelplińskim seminarium, które jest częścią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowani proszeni są o zgłoszenie się najpóźniej do 1 października 2020 r. na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 16 64) oraz o złożenie w Rektoracie Seminarium odpowiednich dokumentów. Szczegółowe informacje na temat warunków przyjęcia są podane na stronie internetowej seminariumpelplin.pl oraz w gablocie ogłoszeń w naszym kościele. Można się z nimi zapoznać także w biurze parafialnym.
Szczegóły kliklij -> więcej

Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, powinni najpóźniej do 1 października 2020 r. zgłosić się  na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 58 536 16 64) i osobiście złożyć w Rektoracie Seminarium następujące dokumenty:

    1. podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego;
    2. własnoręcznie napisany życiorys;
    3. świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę;
    4. świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis;
    5. świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
    6. skrócony odpis aktu urodzenia;
    7. metrykę chrztu i bierzmowania;
    8. kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej;
    9. cztery aktualne fotografie legitymacyjne.

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym, po rozmowie kwalifikacyjnej w Rektoracie Seminarium, kandydaci są zobowiązani do zarejestrowania się na stronie internetowej Uniwersytetu (irk.umk.pl) i stawienia się na rozmowie kwalifikacyjnej Wydziału Teologicznego UMK, która odbędzie 5 października o godz. 9:00 w budynku Wydziału (Toruń, ul. Gagarina 37).