20 października Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie uroczyście zainaugurowało nowy rok akademicki. Podczas Mszy św. w bazylice katedralnej biskup pelpliński Ryszard Kasyna powiedział, że „świętość zawarta jest w codzienności i codziennie możemy ją tworzyć”.

W homilii podczas Mszy św. koncelebrowanej bp Kasyna nawiązał do symbolicznej daty tradycyjnej inauguracji kolejnego roku formacji w seminarium. Dzień 20 października przypomina męczeństwo kapłanów Pelplina z 1939 roku, tzw. „Pelplińska Jesień”.  „Historia życia tych, którzy byli przed nami jest wyzwaniem i pytaniem o naszą miłość”, mówił hierarcha.

Kaznodzieja podkreślił, że „powołaniem każdego chrześcijanina jest stawanie się świętym”.

Nawiązując do dawnego i współczesnego męczeństwa wyznawców Chrystusa biskup ostrzegał, że takie dramaty ciągle mogą się powtarzać, „gdy człowiek będzie zapominał o przykazaniu miłości Boga i bliźniego”.

„Dobroć i świętość spotykają się ze sobą”, mówił bp Kasyna wskazując, że „najświętszy Bóg jest dobry, dobry do końca a jednocześnie wymagający”.

„Dzisiaj potrzeba małych form ludzkiej życzliwości, choćby życzliwego spojrzenia”, kontynuował hierarcha.

Apelując o ewangeliczny styl życia biskup pelpliński przypominał klerykom rozpoczynającym nowy rok drogi do kapłaństwa, że „świętość zawarta jest w codzienności i codziennie możemy ją tworzyć”.

Ze względu na epidemię inauguracja była kontynuowana w katedrze i miała formę okrojoną. Wykład inauguracyjny na temat „Bóg – człowiek – moralność. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wizja życia chrześcijańskiego” wygłosił ks. prof. Sławomir Nowosada z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Podczas uroczystości immatrykulowano 9 nowych alumnów, którzy rozpoczęli pierwszy rok studiów seminaryjnych.