W niedzielę 15 listopada w naszej parafii podczas Mszy św. o godz. 10.00 byliśmy świadkami pięknej uroczystości. Siedmiu chłopców po kilkumiesięcznym przygotowaniu zostało dopuszczonych do służby liturgicznej. Na wstępie ceremonii przyjęcia Ks. Proboszcz Janusz Lipski poprzez odpowiednio zadawane pytania upewnił się, że kandydaci są świadomi wielkiej godności ministranta i jego obowiązków. Następnie opiekun ks. Tomasz Dawid przedstawił wspólnocie parafialnej tych, co mają być ustanowieni ministrantami: Mateusza Kłos; Jakuba Kowalewskiego, Jana Kowalewskiego, Juliana Poćwiardowskiego, Ksawerego Wiśniewskiego, Michała Negowskiego i Mikołaja Szczypior. Nowo przyjęci ministranci złożyli ślubowanie przyrzekając wypełniać święte czynności ministranckie pobożnie, gorliwie i radośnie. Ks. Proboszcz odmówił modlitwę błogosławieństwa oraz poświęcił stroje ministranckie. Ks. Opiekun założył ministrantom kołnierze. Promowani ministranci wykonywali wszystkie funkcje liturgiczne podczas sprawowanej Eucharystii. Uroczystość zakończono wykonaniem pamiątkowego zdjęcia.

Pragnieniem naszym jest, żeby grono ministrantów i lektorów w naszej parafii ciągle się powiększało, dlatego zachęcamy chłopców, aby z ochotą i radością podjęli obowiązki służby przy ołtarzu.

Chłopców, którzy pragną włączyć się do służby Bożej zapraszamy do kontaktu z księdzem opiekunem Tomaszem. Czekamy na Was!