Bycie ministrantem, lektorem w parafii to szczególne wyróżnienie dla młodego człowieka. Wyjątkowe wyróżnienie, ale również powołanie. Święty Jan Paweł II w swoim przemówieniu do Służby Liturgicznej w 2001 r. powiedział: ”Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, prawdziwą świętą posługą.”
W Niedzielę każdy chłopiec ma wyznaczony dyżur i pełni służbę na wybranej Mszy świętej. Dodatkowo każdy ministrant służy w ciągu tygodnia na jednej Mszy rano i na jednej wieczorem.
Każdego roku, lektorzy i ministranci uczestniczą w wielu wydarzeniach parafialnych i diecezjalnych.
W czwartek 26 listopada spotkali się w dniu swojego Patrona św. Jana Berchmansa przy ołtarzu na uroczystej Mszy świętej. To liturgiczne spotkanie było doskonałą okazją, by podziękować ministrantom za ich całoroczną służbę.

Modlitwa za ministrantów
Święty Janie Berchmansie,
racz być opiekunem i przewodnikiem do nieba dla naszych ministrantów. Wypraszaj im światło i dar rady w wątpliwościach, siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach.Kieruj krokami, ręce nakłaniaj ku dobrym uczynkom,
a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego. Dopomóż im, aby do końca wiernie służyli Bogu, jak Ty służyłeś. Amen.