20 lutego pod przewodnictwem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny w bazylice katedralnej w Pelplinie odbyło się tradycyjne nabożeństwo pokutne kapłanów diecezji pelplińskiej.

Na początku biskup diecezjalny przed Najświętszym Sakramentem przepraszał Boga za grzechy popełnione przez osoby duchowne, w tym za krzywdy dokonane wobec małoletnich.

W modlitwie zawierzenia hierarcha prosił między innymi w intencji ofiar pokrzywdzonych przez kapłanów oraz modlił się za całą wspólnotę diecezjalną.

Konferencję ascetyczną wygłosił ks. dr Rafał Kowalski z Wrocławia. Kapłan skupił się nad potrzebą dawania przez duszpasterzy wiernego świadectwa życia Ewangelią, co powinno poprzedzać głoszenie jej słowami.

Ponadto biskupi, prezbiterzy, diakoni i klerycy zebrani w katedrze w ciszy adorowali Najświętszy Sakrament oraz przystąpili do spowiedzi św.