Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego – dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św. W kościołach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej.
W naszym kościele Liturgia na cześć Męki Pańskiej rozpoczęła się o godz. 17:00. Liturgii przewodniczył ks. Piotr. Opis Męki Pańskiej oraz adoracja Krzyża wprowadziły wiernych w refleksję nad męką i śmiercią Chrystusa.
Pierwsze liturgiczne obchody Wielkiego Piątku odnotować można w starożytnej Jerozolimie. Wierni gromadzili się przed wschodem słońca przed kolumną biczowania, a później przy grobie, by adorować drzewo Krzyża.