Wszytskim maturzystom życzymy światła Ducha Świętego i dobrego wyboru drogi życiowej.

Modlitwa maturzysty

Przyjdź Duchu Święty, otwórz moje serce i umysł
na czas zdawania egzaminu dojrzałości.
Duchu Święty, potrzebuję Twojego światła,
które rozproszy mroki mojej niewiedzy,
oddali niepotrzebne lęki i pokusę nieuczciwości.
Duchu Święty, spraw, by moja wiedza była rzetelna i użyteczna.
Niech nauka przyniesie radość i mądrość
odkrywania dzieł Bożych i Bożej miłości.
Duchu Święty, zabierz egoizm i pychę,
bo wszystko, co wiem jest Bożym darem.
Duchu Święty, orzeźwij moją duszę i umysł,
gdy słabną siły i wola.
Duchu Święty, daj moc, pokój i nie pozwól poddać się,
gdy przyjdzie porażka.
Duchu Święty, oddaję Ci całego siebie.
Chcę służyć moją wiedzą Tobie i braciom.
Przyjdź Duchu Święty!
Amen.