Na prośbę Ojca Świętego Franciszka, Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji podjęła inicjatywę modlitewną o ustanie pandemii. Modlitwa będzie sprawowana przez kolejnych 30 dni, w największych sanktuariach maryjnych świata, począwszy od 1 maja br. W poniedziałek, 3 maja br., Kościół powszechny łączył się w modlitwie z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Tego dnia o godz. 17:15 w naszym kościele ks. proboszcz przewodniczył nabożeństwu majowemu i modlitwie różańcowej w intencji wskakzanej przez Ojca Świętego oraz za zakażonych i chorych na COVID-19.