W sobotę, 29 maja 2021 r., o godz. 11:00 podczas Mszy Świętej w bazylice katedralnej Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna udzieli święceń prezbiteratu dziesięciu diakonom. Są nimi:

dk. Witold PIJANOWSKI z parafii św. Józefa w Tczewie

dk. Robert BIELAU z parafii św. Trójcy w Sulęczynie

dk. Mateusz RZEPKOWSKI z parafii św. św. Bartłomieja w Wielkim Komorsku

dk. Bartłomiej LABUDA z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gowidlinie

dk. Paweł ZAGÓRSKI z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim

dk. Mateusz MEYER z parafii św. Jadwigi Królowej w Chojnicach

dk. Oskar PRYBA z parafii Chrystusa Króla w Kołczygłowach

dk. Sebastian WOŹNIAK z parafii św. Marcina z Tours w Sierakowicach

dk. Krzysztof GÓRNY z parafii św. Trójcy w Sulęczynie

Kapłaństwo prezbiterów udzielane jest przez specjalny sakrament, mocą którego prezbiterzy, dzięki namaszczeniu Ducha Świętego, zostają naznaczeni szczególnym znamieniem i wskutek tego upodabniają się do Chrystusa Kapłana, tak iż mogą działać w osobie Chrystusa Głowy. Ich posługiwanie rozpoczyna się od głoszenia Ewangelii, a siłę i moc czerpie z ofiary Chrystusa. Prezbiterzy, czy to oddając się modlitwie i adoracji, czy przepowiadając słowo, czy składając Ofiarę eucharystyczną i udzielając pozostałych sakramentów, czy też wykonując inne posługi dla ludzi, przyczyniają się zarówno do pomnożenia chwały Bożej, jak i do tego, aby ludzie postępowali w życiu Bożym.

Dlatego szczególnej trosce modlitewnej powierzmy wszystkich powołanych do służby w Kościele. Niech Dobry Pasterz da swojemu ludowi świętych kapłanów!