Dziś - 6 czewca mija dokładnie 22 lata od wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Pelplinie. To jedyna w historii pielgrzymka papieża na Ziemię Kociewską.
Podczas wizyty w Pelplinie Ojciec Święty celebrował Mszę św. na górze w pobliżu miasta, dawniej zwanej Bisukią Górką, w której wzięło udział ponad 300 tys. wiernych. Ponadto Papież zatrzymał się na posiłku w rezydencji biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi oraz modlił się w bazylice katedralnej.