Rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny. Jest to okazja do spotkania wszystkich katechetów pracujących w szkołach na terenie parafii św. Wojciecha i nie tylko.

W czwartkowe popołudnie ks. Proboszcz, który jest koordynatorem pracy katechetów zaprosił nauczycieli religii do domu plebanijnego.

Była to okazja, by podziękować Hannie Prusieckiej za wieloloetni wkład w nauczanie religii. Pani Hania, która uczyła w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Starogardzie Gdańskim przeszła na emeryturę. Swoje podziękowania i słowa uznania za pracę, wyraził również Ksiądz Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna przesyłając serdeczne życzenia, które odczytał ks. Proboszcz.

Podsczas spotkania rozmawiano o tegorocznych zadaniach, które trzeba zrealizować w ramach lekcji religii jak również o przygotowaniu dzieci i młodzieży do przyjęcia sakramentów świętych.

Dziękujemy Pani Hani za współpracę, postawę godną naśladowania, życzymy dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym jak również spełnienia powziętych planów i zamierzeń oraz wiele zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej pracy. Niech Pan Jezus obdarza wszelkimi łaskami i prowadzi na wszystkich drogach życia i niech Matka Najświętsza czuwa nieustannie.