31 lipca 2015 roku wyruszy z naszego kościoła XXIV Kociewska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 6.00 pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wiesława Śmigla. Pielgrzymka ta, to 14 dni rekolekcji w drodze. Jest szansą dla duchowego wzrostu. Dobremu Bogu można ofiarować codzienny trud pielgrzymowania oraz intencje, które pątnicy niosą w swoich sercach. Pielgrzymka, dla nas ludzi wiary, jest symbolem ziemskiego pielgrzymowania w naszym życiu. Tutaj na ziemi jesteśmy pielgrzymami w drodze do nieba.

Zachęcam do podjęcia trudu pielgrzymowania. Codziennie podczas trwania pielgrzymki w naszym kościele o godz. 18.00 odmawiana będzie modlitwa różańcowa w intencji pielgrzymów. Może ona się stać także formą duchowego pielgrzymowania dla tych, którym stan zdrowia, obowiązki zawodowe czy inne sytuacje uniemożliwiają wędrowanie ku Jasnej Górze. Trwajmy w duchowej wspólnocie wiary i pielgrzymowania z naszymi pątnikami.

Jednocześnie też pragnę serdecznie podziękować rodzinom, które wczoraj ofiarowały dar gościnności pielgrzymom wędrującym ku Jasnej Górze w ramach Pieszej Pielgrzymki Gdańskiej. Bóg zapłać!

ks. Proboszcz