Wczoraj w Starej Kiszewie odbywał się Festiwal Piosenki Papieskiej. I miejsce w tym festiwalu zajął nasz dziecięcy chór „Biedronki”. Bardzo serdecznie gratulujemy naszym „Biedronkom” i cieszymy się ich sukcesem. Jednocześnie zapraszamy dzieci, które chciałyby śpiewać w tym chórze. Spotkania odbywają się w soboty o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy.