13 października wierni naszego miasta uczestniczyli w Nabożeństwie fatimskim które, nawiązuje do objawień Matki Bożej w Fatimie. Jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników.
Po Mszy św. wieczornej procesja w figurą Matki Bożej fatimskiej tym razem prowadziła z kościoła św. Wojciecha do kościoła św. Mateusza.