28 listopada 2021 roku w Czersku odbyło się Spotkanie Zespołu Kapłanów i Liderów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Pelplińskiej. W spotkaniu uczestniczyła również przedstawicielka wspólnoty z parafii św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim. W Godzinie Miłosierdzia wszyscy zebrali się w Kościele pw. Św. Marii Magdaleny, aby koronką do Miłosiedzia Bożego wyprosić potrzebne dary dla całego Kościoła.
Ks. Damian Klajst ze wspólnotą Wieczernik prowadził modlitwę uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem. W tym czasie Jezus napełniał serca zgromadzonych miłością i odwagą do pełnienia powierzonych funkcji we wspólnotach.
Po błogosławieństwie zgromadzeni przeszli do salki konferencyjnej, gdzie słowo powitania wygłosił ks. proboszcz Zbigniew Straszewski.
Ks. Mariusz Werner (diecezjalny koordynator) podsumował wcześniejsze spotkania Liderów, które dotyczyły m.in. przeprowadzenia corocznych rekolekcji letnich w Białogórze. Poprowadzi je wspólnota Wieczernik z Czerska.
Odbyła się również modlitwa posłania za koordynujących to wydarzenie.
Na zakończenie każdy miał okazję na oddanie chwały Bogu poprzez osobiste świadectwo.