Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominamy dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, aby było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu.

Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty z Bogiem czas. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w czwartek o godz. 17:00. Podczas Mszy św. będziemy dziękować za miniony rok szkolny i  prosić o dobre przeżycie czasu wakacji.

Od. godz. 16:30 możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Zapraszamy