Proboszcz
ks. Janusz Lipski

 

   

Wikariusz
Ks. Maciej Gizela

 

Wikariusz
Ks. Piotr Fankidejski

 

Wikariusz
Ks. Piotr Pruski

 

Wikariusz
Ks. Andrzej Rutkowski

Wikariusz
ks. Ireneusz Smoliński
 

Rezydent
ks. Krzysztof Naczk