OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

18 października 2020 roku

 

  1. Nabożeństwo różańcowe dzisiaj o godz. 17.30.
  2. Jutro, w liturgiczne wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, podczas Mszy Świętej o godz. 18.30 modlić się będziemy w intencji naszej Ojczyzny oraz członków NSZZ Solidarność Oddziału Starogard Gdański i Związku Solidarności Polskich Kombatantów im. Sługi Bożego ks. Henryka Antoniego Szumana. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
  3. Wypominki za zmarłych jednorazowe, roczne i na Msze Święte zbiorowe można składać w biurze parafialnym.
  4. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych: modlitwa różańcowa codziennie o godz. 18.00; dla dzieci od poniedziałku do piątku o  godz. 17.00. Na tę modlitwę obowiązkowo zapraszamy dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Świętej.
  5. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 13.30 śpiewać będzie nasz chór dziecięcy „Biedronki” w związku z X-leciem istnienia chóru.
  6. Polecamy prasę katolicką. Jest nowy numer Pielgrzyma i dwutygodnika W Rodzinie. W najnowszym numerze Pielgrzyma możemy przeczytać artykuł o posłudze wśród chorych na koronawirusa oraz  artykuły poświęcone św. Janowi Pawłowi, w związku z jego wspomnieniem liturgicznym.

 

KOMUNIKAT   KOMISJI   DS.   KULTU   BOŻEGO  I   DYSCYPLINY   SAKRAMENTÓW   KEP

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św.      na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe,  złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.

Nie można też stwierdzić, iż Komunia św. na rękę jest sama z siebie profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację (por. Mszał Rzymski, OWMR 161, rzymska instrukcja Redemptionis Sacramentum nr 92). Tymczasem faktyczna profanacja Eucharystii to czyn „mający znamiona dobrowolnej i poważnej pogardy okazywanej świętym postaciom” (instr. Redemptionis Sacramentum 107, por. KPK kan. 1367). Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą  i czcią Komunię św. na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii.

Przypominamy także wszystkim szafarzom Komunii, zwyczajnym i nadzwyczajnym, że są oni zobowiązani do przestrzegania prawa liturgicznego, które stanowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy drugiej formie (por. Redempt. Sacr. nr 12). Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła. Może się natomiast zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca epidemia, biskupi na swoim terenie tymczasowo zawężą obowiązujące prawo (por. List kard. Saraha z 3 września br.), czemu należy być zawsze posłusznym, aby zachować w Kościele pokój, o który modlimy się we Mszy przed samą Komunią.

Niech szafarze udzielający Komunii na rękę poczuwają się do szczególnie wielkiej dbałości o cześć wobec Najświętszego Sakramentu, zwracając uwagę na to, aby przy Komunii nie dopuścić do gubienia okruszyn Hostii. Podobnie powinni postępować wierni. Dlatego ci, którzy z uzasadnionych powodów proszą o Komunię na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii.

 

Warszawa, 3 października 2020 r.