KOLĘDA DUSZPASTERSKA 2023/2024

 

PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą atmosferę miłości, braterstwa i radości. Wytwarzają wśród chrześcijan szczególną więź i poczucie wspólnoty przez przeżywanie prawdy o zstępowaniu Syna Bożego na ziemię i zamieszkaniu między ludźmi. Nie dziwimy się, że w tym okresie ludzie chcą być bliscy sobie, chcą ten czas przeżywać rodzinnie, także przy stole wigilijnym. Jeśli rodzinę dzielą wielkie odległości, to przekazują sobie wyrazy łączności wraz z życzeniami i zapewnieniami o pamięci, także modlitewnej. Pięknym zwyczajem na naszych ziemiach jest odwiedzanie w tych dniach świątecznych swoich krewnych, przyjaciół, a także ludzi opuszczonych.

Już wczesnośredniowieczne dokumenty kościelne wskazują na kolędowanie w okresie świąt Bożego Narodzenia jako na formę kontaktu z wiernymi w bardzo rozległych wtedy parafiach. Uzasadnienia tej praktyki doszukiwano się już dawno m.in. w zapisie Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,2). Czytamy tam, że mędrcy oddawszy pokłon narodzonemu Jezusowi wracali inną drogą do swoich krajów. Legenda poszerzyła ten zapis o to, że rozchodzili się, odwiedzali różne miasta i wioski i rozgłaszali wieść o Bogu narodzonym w ludzkiej postaci.

Tradycja kolędowania zawiera w sobie bogactwo znaków i treści. Warto niektórym z nich bliżej się przypatrzeć. Piękna i głęboka jest treść śpiewanych kolęd. Są one zwiastowaniem radości o narodzonym dla nas Synu Bożym, który chce być z nami. Otwieramy drzwi domu, mieszkania i zapraszamy Emmanuela (Boga będącego z nami), by się narodził w każdym człowieku, w każdej rodzinie. Po śpiewie kolęd może mieć miejsce czytanie odpowiedniego fragmentu Pisma św., a dalej następują jakże bogate w treść modlitwy za rodzinę, za dzieci, za małżonków, za chorych, samotnych. Na drzwiach domu umieszcza się znak: C+M+B. Jest to nawiązanie do wydarzeń Starego Testamentu. Oznaczenie domów krwią baranka paschalnego miało chronić dom i jego mieszkańców od nieszczęścia, było także publicznym wyznaniem do jakiej wspólnoty religijnej się należy. Również chrześcijanie przyjmujący kapłana dają świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Ten kolędowy zapis daje najbliższemu otoczeniu poznać: oto mieszkanie chrześcijanina – katolika. Co oznaczają litery: C+M+B? Na pewno nie są żadną magią. Św. Augustyn odczytuje w tych znakach duszpasterską myśl: „Christus Multorum Benefactor”, czyli: „Chrystus dla wielu jest dobroczyńcą”. Starochrześcijańskie tłumaczenie, zbliżone do myśli św. Augustyna, jest złączone z treścią modlitw kolędowych: „Christus Mansionem Benedicat” - „Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu”. Dostrzeżenie choćby tych treści dowodzi, że mamy poprzez kolędę do czynienia z posługą duszpasterską, ze szczególnym wyznaniem wiary i przynależności do wspólnoty Kościoła.

Niech Boże błogosławieństwo i opieka Matki Bożej, Matki Kościoła i Królowej Rodzin, towarzyszy nam w pięknym przeżywaniu czasu Adwentu i przygotowywaniu się na spotkanie z Narodzonym Zbawicielem w Dzień Bożego Narodzenia i u kresu naszego życia.

Ks. Proboszcz wraz z Księżmi Współpracownikami.

 

KOLĘDA DUSZPASTERSKA 2023/2024

(POCZĄTEK KOLĘDY: PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK GODZ. 16.00; SOBOTA, NIEDZIELA GODZ. 14.00)

 

27.12.2023 ŚRODA                                

1.

Ul. Słoneczna, ul. Księżycowa

2.

Ul. Lubichowska 9 - 45

3.

Ul. Lubichowska 47 - 65

4.

Ul. Lubichowska 67 - 119

5.

Ul. Bohaterów Westerplatte

28.12.2023 CZWARTEK

1.

Ul. Armii Krajowej (numery nieparzyste)

2.

Ul. Armii Krajowej (numery parzyste)

3.

Ul. Cesarza (od ul. Gryfa Pomorskiego do ul. Andersa)

4.

Ul. Cesarza (od ul. Andersa do ul. Południowej

5.

Ul. Chełmońskiego, ul. Okulickiego

29.12.2023 PIĄTEK   

1.

Ul. Kopernika 1-24

2.

Ul. Kopernika 11 A i C

3.

Ul. Kopernika 11 B

4.

Ul. Kopernika 11 D (1,2,3)

5.

Ul. Kopernika 11 D (4,5,6,7)

6.

Ul. Kopernika 15, 32

30.12.2023 SOBOTA

1.

Ul. Kleszczyńskiego (od ul. Gryfa Pomorskiego do ul. Andersa)

2.

Ul. Kleszczyńskiego (od ul. Andersa do ul. Południowej)

3.

Ul. Generała Andersa – od ul. Lubichowskiej,

4.

Ul. Generała Andersa – od ul. Prusa

5.

Ul. Staszica

6.

Ul. Reymonta, ul. Ks. Blocka

2.01.2024 WTOREK

1.

Ul. Kopernika 28, 30

2.

Ul. Kopernika 32 A, F

3.

Ul. Kopernika 34

4.

Ul. Kopernika 32 B, C

5.

Ul. Kopernika 32 D, E

6.

Ul. Pelplińska – bez bloków do Zakładu Energetycznego

3.01.2024 ŚRODA

1.

Ul. Orzeszkowej (bloki 1, 3, 5, 7, 9, 11)

2.

Ul. Orzeszkowej 2- 23 oraz 1A – 35

3.

Ul. Konopnickiej 1 – 7

4.

Ul. Konopnickiej 2-24, blok 9

5.

Ul. Żeromskiego

4.01.2024 CZWARTEK

1.

Ul. Farmaceutów

2.

Ul. Bądkowskiego

3.

Os. 800-lecia 11 oraz domki jednorodzinne 1-12; 15-34

4.

Os. 800-lecia 14 A, B, C, D, E, F, G

5.

Ul. Sienkiewicza

5.01.2024 PIĄTEK

1.

Ul. Witosa, ul. Rataja

2.

Ul. Rodziny Czosków

3.

Ul. Cicha, ul. Jaszczurkowców

7.01.2024 NIEDZIELA

1.

Ul. Południowa (od ulicy Lubichowskiej do Abrahama – lewa strona)

2.

Ul. Południowa (od ulicy Lubichowskiej do Abrahama – prawa strona)

3.

Ul. Południowa (od ulicy Prusa i poza nią do Abrahama – lewa strona)

4.

Ul. Południowa (od ulicy Prusa i poza nią do Abrahama – prawa strona)

5.

Ul. Bohaterów Monte Cassino

6.

Ul. Hermanowska, ul. Pilara

8.01.2024 PONIEDZIAŁEK

1.

Os. Ks. Szumana 1

2.

Os. Ks. Szumana 2

3.

Os. Ks. Szumana 3

4.

Os. Ks. Szumana 5

5.

Os. Ks. Szumana 6

6.

Os. Ks. Szumana 7

9.01.2024 WTOREK

1.

Os. Ks. Szumana 8

2.

Os. Ks. Szumana 9

3.

Os. Ks. Szumana 10

4.

Os. Ks. Szumana 11

5.

Os. Ks. Szumana 14

6.

Ul. Wróblewskiego

10.01.2024 ŚRODA

1.

Os. Ks. Szumana 12

2.

Os. Ks. Szumana 13

3.

Os. Ks. Szumana 15

4.

Os. Ks. Szumana 16

5.

Os. Ks. Szumana 17

11.01.2024 CZWARTEK

1.

Aleja Jana Pawła II 1 – 11, blok 15 C

2.

Aleja Jana Pawła II 13 A

3.

Aleja Jana Pawła II 13 B

4.

Aleja Jana Pawła II 15 A

5.

Aleja Jana Pawła II 15 B

12.01.2024 PIĄTEK

1.

Aleja Jana Pawła II 17

2.

Aleja Jana Pawła II 19

3.

Aleja Jana Pawła II 21

4.

Aleja Jana Pawła II 23

5.

Aleja Jana Pawła II 25

6.

Aleja Jana Pawła II 27

13.01.2024 SOBOTA

1.

Janowo od Zakładu Energetycznego do p. Krystyny Bartkowiak i ul. WIŚNIOWA

2.

Janowo – od p. Krystyny Bartkowiak do końca, ul. Pelplińska za Zakładem Energ., Ul. Osiedlowa, Ul. Akacjowa

3.

Janowo – Ul. Długa, Ul. Słoneczna, Ul. Piaskowa (prośba o transport)

4.

Janowo – Ul. Długa, Ul. Słoneczna, Ul. Piaskowa (prośba o transport)

5.

Hermanowo, Ul. Heweliusza (prośba o transport)

6.

Hermanowo, Ul. Heweliusza (prośba o transport)

14.01.2024 NIEDZIELA

1.

Ul. Obrońców Wybrzeża (numery nieparzyste)

2.

Ul. Obrońców Wybrzeża (numery parzyste) i ul. Abrahama

3.

Ul. Gen. Maczka

4.

Ul. Prusa – lewa strona, ul. Ks. Sychty

5.

Ul. Prusa – prawa strona, ul. Asnyka

15.01.2024 PONIEDZIAŁEK

1.

Aleja Jana Pawła II 29

2.

Aleja Jana Pawła II 31

3.

Aleja Jana Pawła II 33

4.

Aleja Jana Pawła II 37

5.

Aleja Jana Pawła II 39

16.01.2024 WTOREK

1.

Os. Kopernika 1 (1,2)

2.

Os. Kopernika 1 (3,4,5)

3.

Os. Kopernika 2 (1,2)

4.

Os. Kopernika 2 (3,4,5)

5.

Os. Kopernika 3 (1,2)

6.

Os. Kopernika 3 (3,4,5)

17.01.2024 ŚRODA

1.

Os. Kopernika 5                                     

2.

Os. Kopernika 4 (1,2)

3.

Os. Kopernika 4 (3,4,5)

4.

Os. Kopernika 6                                      

18.01.2024 CZWARTEK

1.

Os. Kopernika 7

2.

Os. Kopernika 8

3.

Os. Kopernika 9

4.

Os. Kopernika 10

5.

Os. Kopernika 11

19.01.2024 PIĄTEK

1.

Os. Kopernika 12 (1,2,3)

2.

Os. Kopernika 13 (1,2,3)

3.

Os. Kopernika 14, 12 (4)

4.

Os. Kopernika 15, 13 (4)

5.

Os. Kopernika 30                            

20.01.2024 SOBOTA

1.

Ul. Gryfa Pomorskiego – od ul. Bohaterów Monte Cassino do końca (prawa strona)

2.

Ul. Gryfa Pomorskiego – od ul. Lubichowskiej (od nr 1 do 41)

3.

Ul. Gryfa Pomorskiego (numery nieparzyste od 43 do 107)

4.

Ul. Szornaka (od ul. Andersa do ul. Południowej)

5.

Ul. Szornaka (od ul. Południowej do końca)

6.

Ul. Matejki, ul. Stefańskiego

21.01.2024 NIEDZIELA

1.

Ul. Pomorska 11 A, H

2.

Ul. Pomorska 11 B, D

3.

Ul. Pomorska 11 C

4.

Ul. Pomorska 11 E

5.

Ul. Pomorska 11 F, G

22.01.2024 PONIEDZIAŁEK

1.

Ul. Pomorska – bez bloków od nr 1 do końca

2.

Ul. Pelplińska – blok 2

3.

Ul. Jabłowska

4.

Os. Kopernika 31,32

5.

Os. Kopernika 33

23.01.2024 WTOREK

1.

Os. Kopernika 23 (1,2,3)

2.

Os. Kopernika 24 (1,2,3)

3.

Os. Kopernika 25 (1,2); 23 (4)

4.

Os. Kopernika 25 (3,4); 24 (4)

5.

Os. Kopernika 26 (1,2)

6.

Os. Kopernika 26 (3,4,5)

24.01.2024 ŚRODA

1.

Os. Kopernika 27 (1,2)

2.

Os. Kopernika 27 (3,4,5)

3.

Os. Kopernika 28 (1,2,3,4)

4.

Os. Kopernika 29 (1,2), Os. Kopernika 28 (5)

5.

Os. Kopernika 29 (3,4,5)

25.01.2024 CZWARTEK

1.

Os. Kopernika 34, 35 (4)

2.

Os. Kopernika 35 (1,2,3)

3.

Os. Kopernika 36 (1,2)

4.

Os. Kopernika 36 (3,4,5)

26.01.2024 PIĄTEK

1.

Os. Kopernika 37 (1,2)

2.

Os. Kopernika 37 (3,4,5)

3.

Os. Kopernika 38 (1,2)

4.

Os. Kopernika 38 (3,4,5)

5.

DODATKOWE KOLĘDY