KOLĘDA DUSZPASTERSKA 2021/2022

PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą atmosferę miłości, braterstwa i radości. Wytwarzają wśród chrześcijan szczególną więź i poczucie wspólnoty przez przeżywanie prawdy o zstępowaniu Syna Bożego na ziemię i zamieszkaniu między ludźmi. Nie dziwimy się, że w tym okresie ludzie chcą być bliscy sobie, chcą ten czas przeżywać rodzinnie, także przy stole wigilijnym. Jeśli rodzinę dzielą wielkie odległości, to przekazują sobie wyrazy łączności wraz z życzeniami i zapewnieniami o pamięci, także modlitewnej. Pięknym zwyczajem na naszych ziemiach jest odwiedzanie w tych dniach świątecznych swoich krewnych, przyjaciół, a także ludzi opuszczonych.

Już wczesnośredniowieczne dokumenty kościelne wskazują na kolędowanie w okresie świąt Bożego Narodzenia jako na formę kontaktu z wiernymi w bardzo rozległych wtedy parafiach. Uzasadnienia tej praktyki doszukiwano się już dawno m.in. w zapisie Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,2). Czytamy tam, że mędrcy oddawszy pokłon narodzonemu Jezusowi wracali inną drogą do swoich krajów. Legenda poszerzyła ten zapis o to, że rozchodzili się, odwiedzali różne miasta i wioski i rozgłaszali wieść o Bogu narodzonym w ludzkiej postaci.

Tradycja kolędowania zawiera w sobie bogactwo znaków i treści. Warto niektórym z nich bliżej się przypatrzeć. Piękna i głęboka jest treść śpiewanych kolęd. Są one zwiastowaniem radości o narodzonym dla nas Synu Bożym, który chce być z nami. Otwieramy drzwi domu, mieszkania i zapraszamy Emmanuela (Boga będącego z nami), by się narodził w każdym człowieku, w każdej rodzinie. Po śpiewie kolęd może mieć miejsce czytanie odpowiedniego fragmentu Pisma św., a dalej następują jakże bogate w treść modlitwy za rodzinę, za dzieci, za małżonków, za chorych, samotnych. Na drzwiach domu umieszcza się znak: C+M+B. Jest to nawiązanie do wydarzeń Starego Testamentu. Oznaczenie domów krwią baranka paschalnego miało chronić dom i jego mieszkańców od nieszczęścia, było także publicznym wyznaniem do jakiej wspólnoty religijnej się należy. Również chrześcijanie przyjmujący kapłana dają świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Ten kolędowy zapis daje najbliższemu otoczeniu poznać: oto mieszkanie chrześcijanina – katolika. Co oznaczają litery: C+M+B? Na pewno nie są żadną magią. Św. Augustyn odczytuje w tych znakach duszpasterską myśl: „Christus Multorum Benefactor”, czyli: „Chrystus dla wielu jest dobroczyńcą”. Starochrześcijańskie tłumaczenie, zbliżone do myśli św. Augustyna, jest złączone z treścią modlitw kolędowych: „Christus Mansionem Benedicat” - „Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu”. Dostrzeżenie choćby tych treści dowodzi, że mamy poprzez kolędę do czynienia z posługą duszpasterską, ze szczególnym wyznaniem wiary i przynależności do wspólnoty Kościoła.

W tym, tak wyjątkowym roku, nasze spotkania z najbliższymi są bardzo ograniczone z powodu trwającej pandemii. Z pewnością będzie to dla nas kolejnym trudnym doświadczeniem, w które obfituje czas ostatnich miesięcy. Niech jednak to nie zagasi światła wiary w naszych sercach i nie powoduje smutku. Wprost przeciwnie, niech z tajemnicy Bożego Narodzenia popłynie światło, nadzieja i siła do pokonania wszelkich trudności.

Sytuacja, w której się znajdujemy, nie pozwala również w tradycyjny sposób przeżyć odwiedzin duszpasterskich – kolędy. Jednakże nie chcemy pozbawiać możliwości przyjęcia kolędy tych Parafian, którzy tego pragną. Tegoroczne odwiedziny duszpasterskie będą mogły odbywać się w następujący sposób:

  1. Rodziny, które pragną przyjąć kolędę w tradycyjnej formie w swoim mieszkaniu, powinny zgłosić wolę przyjęcia kolędy do 20 grudnia (jest to termin nieprzekraczalny, gdyż po otrzymaniu zgłoszeń zostaną zaplanowane terminy odwiedzin). Można to będzie uczynić przez wypełnienia kartki zgłoszenia, które będą dostępne w kościele na stolikach, w zakrystii i w biurze parafialnym (wypełnione kartki zgłoszeń należy odnieść do zakrystii lub biura parafialnego). Jest też możliwość zgłoszenia się przez formularz znajdujący się na naszej parafialnej stronie internetowej (www.wojciechstarogard.pl), który wypełniony i wysłany trafi do parafialnej skrzynki e-mail.
  2. Dla rodzin, które nie mogą bądź lękają się przyjąć kolędę w domu, w wyznaczonych dniach stycznia wieczorna Msza Święta o godz. 18.30 sprawowana będzie w intencji mieszkańców poszczególnych rejonów naszej parafii. Terminy tych Mszy Świętych zostaną podane w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Na te Msze Święte Parafianie będą mogli przynieść w swoich naczyniach wodę, która zostanie poświęcona podczas tej Mszy Świętej. Każda rodzina otrzyma również obrazek z tekstem modlitwy błogosławieństwa rodzin i mieszkań. Po powrocie z kościoła do domu, rodzina wspólnie powinna odmówić tę modlitwę, a następnie Głowa Rodziny (Ojciec lub Matka) wodą święconą pokropią swoje domostwo.

Obecnie w takiej tylko formie możliwe jest przeprowadzenie wizyt duszpasterskich. Te wszystkie trudne doświadczenia niech nas nie oddalają od Pana Boga, ale wprost przeciwnie, niech jeszcze bardzie wzbudzą w nas wiarę i pragnienie oddania Panu Bogu wszystkich spraw naszego życia.

Niech Boże błogosławieństwo i opieka Matki Bożej, Matki Kościoła i Królowej Rodzin, towarzyszy nam w pięknym przeżywaniu czasu Adwentu i przygotowywaniu się na spotkanie z Narodzonym Zbawicielem w Dzień Bożego Narodzenia i u kresu naszego życia.

Ks. Proboszcz wraz z Księżmi Współpracownikami.

 

PLAN KOLĘD

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2021/2022

DATA

ULICE

GODZINA

3 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK

OSIEDLE KOPERNIKA 1 – 15

16.00

4 STYCZNIA, WTOREK

OSIEDLE KOPERNIKA 23 - 38

16.00

5 STYCZNIA, ŚRODA

UL. KOPERNIKA

16.00

8 STYCZNIA, SOBOTA

ALEJA JANA PAWŁA II

15.00

9 STYCZNIA, NIEDZIELA

OSIEDLE KSIĘDZA SZUMANA

15.00

10 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK

UL. PELPLIŃSKA – BLOK + DOMY

UL. HEWELIUSZA

UL. HERMANOWSKA

HERMANOWO

OSIEDLE 800 – LECIA

UL. WRÓBLEWSKIEGO

UL. ŻEROMSKIEGO

16.00

11 STYCZNIA, WTOREK

UL. ARMII KRAJOWEJ

UL. BĄDKOWSKIEGO

UL. GRYFA POMORSKIEGO

UL. STEFAŃSKIEGO

UL. OKULICKIEGO

UL. LUBICHOWSKA

UL. STASZICA

UL. SZORNAKA

16.00

12 STYCZNIA, ŚRODA

UL. ORZESZKOWEJ

UL. KONOPNICKIEJ

UL. FARMACEUTÓW

UL. SIENKIEWICZA

UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE

UL. REYMONTA

UL. PRUSA

16.00 

13 STYCZNIA, CZWARTEK

UL. KLESZCZYŃSKIEGO

UL. CESARZA

UL. ABRAHAMA

UL. OBROŃCÓW WYBRZEŻA

UL. MACZKA

UL. MATEJKI

UL. CHEŁMOŃSKIEGO

UL. ANDERSA

16.00 

15 STYCZNIA, SOBOTA

UL. POMORSKA 17

UL. POMORSKA – BLOKI

UL. CICHA

UL. JASZCZURKOWCÓW

UL. RATAJA

UL. RODZINY CZOSKÓW

UL. WITOSA

15.00

16 STYCZNIA, NIEDZIELA

UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO

UL. POŁUDNIOWA

JANOWO

UL. JABŁOWSKA

UL. SŁONECZNA

15.00

 

MSZE ŚWIĘTE KOLĘDOWE W INTENCJI PARAFIAN

DATA

ULICE

GODZINA

3 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK

OSIEDLE KOPERNIKA

18.30

4 STYCZNIA, WTOREK

UL. KOPERNIKA

18.30

5 STYCZNIA, ŚRODA

OSIEDLE KSIĘDZA SZUMANA

18.30

7 STYCZNIA, PIĄTEK

ALEJA JANA PAWŁA II

18.30

10 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK

UL. POMORSKA

UL. PELPLIŃSKA

UL. JABŁOWSKA

UL. WIŚNIOWA

18.30

11 STYCZNIA, WTOREK

UL. WRÓBLEWSKIEGO

UL. FARMACEUTÓW

UL. BĄDKOWSKIEGO

UL. ARMII KRAJOWEJ

18.30

12 STYCZNIA, ŚRODA

OSIEDLE 800 – LECIA

UL. ŻEROMSKIEGO

UL. SIENKIEWICZA

UL. ORZESZKOWEJ

UL. KONOPNICKIEJ

18.30

13 STYCZNIA, CZWARTEK

UL. LUBICHOWSKA

UL. KS. BLOCKA

UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE

UL. REYMONTA

UL. STEFAŃSKIEGO

18.30

14 STYCZNIA, PIĄTEK

UL. GRYFA POMORSKIEGO

UL. CESARZA

UL. KLESZCZYŃSKIEGO

UL. STASZICA

UL. OKULICKIEGO

UL. MACZKA

UL. MATEJKI

18.30

17 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK

UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO

UL. CHEŁMOŃSKIEGO

UL. RODZINY CZOSKÓW

UL. RATAJA, UL. WITOSA

UL. CICHA, UL. ASNYKA

UL. KS. SYCHTY, UL. JASZCZURKOWCÓW

18.30

18 STYCZNIA, WTOREK

UL. PRUSA

UL. HERMANOWSKA

UL. PILARA

UL. HEWELIUSZA

HERMANOWO

JANOWO

18.30

19 STYCZNIA, ŚRODA

UL. SŁONECZNA

UL. KSIĘŻYCOWA

UL. SZORNAKA

UL. OBROŃCÓW WYBRZEŻA

18.30

20 STYCZNIA, CZWARTEK

UL. ABRAHAMA

UL. POŁUDNIOWA

UL. ANDERSA

18.30