KOLĘDA DUSZPASTERSKA 2022/2023

 

PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą atmosferę miłości, braterstwa i radości. Wytwarzają wśród chrześcijan szczególną więź i poczucie wspólnoty przez przeżywanie prawdy o zstępowaniu Syna Bożego na ziemię i zamieszkaniu między ludźmi. Nie dziwimy się, że w tym okresie ludzie chcą być bliscy sobie, chcą ten czas przeżywać rodzinnie, także przy stole wigilijnym. Jeśli rodzinę dzielą wielkie odległości, to przekazują sobie wyrazy łączności wraz z życzeniami i zapewnieniami o pamięci, także modlitewnej. Pięknym zwyczajem na naszych ziemiach jest odwiedzanie w tych dniach świątecznych swoich krewnych, przyjaciół, a także ludzi opuszczonych.

Już wczesnośredniowieczne dokumenty kościelne wskazują na kolędowanie w okresie świąt Bożego Narodzenia jako na formę kontaktu z wiernymi w bardzo rozległych wtedy parafiach. Uzasadnienia tej praktyki doszukiwano się już dawno m.in. w zapisie Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,2). Czytamy tam, że mędrcy oddawszy pokłon narodzonemu Jezusowi wracali inną drogą do swoich krajów. Legenda poszerzyła ten zapis o to, że rozchodzili się, odwiedzali różne miasta i wioski i rozgłaszali wieść o Bogu narodzonym w ludzkiej postaci.

Tradycja kolędowania zawiera w sobie bogactwo znaków i treści. Warto niektórym z nich bliżej się przypatrzeć. Piękna i głęboka jest treść śpiewanych kolęd. Są one zwiastowaniem radości o narodzonym dla nas Synu Bożym, który chce być z nami. Otwieramy drzwi domu, mieszkania i zapraszamy Emmanuela (Boga będącego z nami), by się narodził w każdym człowieku, w każdej rodzinie. Po śpiewie kolęd może mieć miejsce czytanie odpowiedniego fragmentu Pisma św., a dalej następują jakże bogate w treść modlitwy za rodzinę, za dzieci, za małżonków, za chorych, samotnych. Na drzwiach domu umieszcza się znak: C+M+B. Jest to nawiązanie do wydarzeń Starego Testamentu. Oznaczenie domów krwią baranka paschalnego miało chronić dom i jego mieszkańców od nieszczęścia, było także publicznym wyznaniem do jakiej wspólnoty religijnej się należy. Również chrześcijanie przyjmujący kapłana dają świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Ten kolędowy zapis daje najbliższemu otoczeniu poznać: oto mieszkanie chrześcijanina – katolika. Co oznaczają litery: C+M+B? Na pewno nie są żadną magią. Św. Augustyn odczytuje w tych znakach duszpasterską myśl: „Christus Multorum Benefactor”, czyli: „Chrystus dla wielu jest dobroczyńcą”. Starochrześcijańskie tłumaczenie, zbliżone do myśli św. Augustyna, jest złączone z treścią modlitw kolędowych: „Christus Mansionem Benedicat” - „Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu”. Dostrzeżenie choćby tych treści dowodzi, że mamy poprzez kolędę do czynienia z posługą duszpasterską, ze szczególnym wyznaniem wiary i przynależności do wspólnoty Kościoła.

Niech Boże błogosławieństwo i opieka Matki Bożej, Matki Kościoła i Królowej Rodzin, towarzyszy nam w pięknym przeżywaniu czasu Adwentu i przygotowywaniu się na spotkanie z Narodzonym Zbawicielem w Dzień Bożego Narodzenia i u kresu naszego życia.

Ks. Proboszcz wraz z Księżmi Współpracownikami.

27.12.2022 WTOREK                                 

1.

Os. Ks. Szumana 1

2.

Os. Ks. Szumana 2

3.

Os. Ks. Szumana 3

4.

Os. Ks. Szumana 5

28.12.2022 ŚRODA

1.

Os. Ks. Szumana 6

2.

Os. Ks. Szumana 7

3.

Os. Ks. Szumana 8

4.

Os. Ks. Szumana 9

29.12.2022 CZWARTEK    

1.

Os. Ks. Szumana 10

2.

Os. Ks. Szumana 11

3.

Os. Ks. Szumana 12

4.

Os. Ks. Szumana 13

5.

Os. Ks. Szumana 14

30.12.2022 PIĄTEK

1.

Os. Ks. Szumana 15

2.

Os. Ks. Szumana 16

3.

Os. Ks. Szumana 17

4.

Os. Kopernika 1 (1,2)

5.

Os. Kopernika 1 (3,4,5)

2.01.2023 PONIEDZIAŁEK

1.

Os. Kopernika 2 (1,2)

2.

Os. Kopernika 2 (3,4,5)

3.

Os. Kopernika 3 (1,2)

4.

Os. Kopernika 3 (3,4,5)

5.

Os. Kopernika 5

3.01.2023 WTOREK

1.

Os. Kopernika 4 (1,2)

2.

Os. Kopernika 4 (3,4,5)

3.

Os. Kopernika 6

4.

Os. Kopernika 7, 8 (4)

5.

Os. Kopernika 8 (1,2,3)

4.01.2023 ŚRODA

1.

Os. Kopernika 9 (1,2,3)

2.

Os. Kopernika 10 (1,2,3)

3.

Os. Kopernika 11 (1,2), 9 (4)

4.

Os. Kopernika 11 (3,4), 10 (4)

5.01.2023 CZWARTEK

1.

Os. Kopernika 12 (1,2,3)

2.

Os. Kopernika 13 (1,2,3)

3.

Os. Kopernika 14, 12 (4)

4.

Os. Kopernika 15, 13 (4)

5.

Os. Kopernika 30

7.01.2023 SOBOTA

1.

Janowo od Zakładu Energetycznego do p. Bartkowiaka i ul. WIŚNIOWA

2.

Janowo – od p. Bartkowiaka do końca, ul. Pelplińska za Zakładem Energ., Ul. Osiedlowa, Ul. Akacjowa

3.

Janowo – Ul. Długa, Ul. Słoneczna, Ul. Piaskowa (prośba o transport) UWAGA! Początek kolędy od godz. 10.00

4.

Hermanowo, Ul. Heweliusza (prośba o transport) UWAGA! Początek kolędy od godz. 10.00

8.01.2023 NIEDZIELA

1.

Ul. Pomorska 11 A, H

2.

Ul. Pomorska 11 B, D

3.

Ul. Pomorska 11 C

4.

Ul. Pomorska 11 E

5.

Ul. Pomorska 11 F, G

9.01.2023 PONIEDZIAŁEK

1.

Os. Kopernika 23 (1,2,3)

2.

Os. Kopernika 24 (1,2,3)

3.

Os. Kopernika 25 (1,2); 23 (4)

4.

Os. Kopernika 25 (3,4); 24 (4)

5.

Os. Kopernika 31

10.01.2023 WTOREK

1.

Os. Kopernika 26 (1,2)

2.

Os. Kopernika 26 (3,4,5)

3.

Os. Kopernika 27 (1,2)

4.

Os. Kopernika 27 (3,4,5)

5.

Os. Kopernika 32, 33

11.01.2023 ŚRODA

1.

Os. Kopernika 28 (1,2)

2.

Os. Kopernika 28 (3,4,5)

3.

Os. Kopernika 29 (1,2)

4.

Os. Kopernika 29 (3,4,5)

12.01.2023 CZWARTEK

1.

Os. Kopernika 34, 35 (4)

2.

Os. Kopernika 35 (1,2,3)

3.

Os. Kopernika 36 (1,2)

4.

Os. Kopernika 36 (3,4,5)

5.

 

13.01.2023 PIĄTEK

1.

Os. Kopernika 37 (1,2)

2.

Os. Kopernika 37 (3,4,5)

3.

Os. Kopernika 38 (1,2)

4.

Os. Kopernika 38 (3,4,5)

5.

Ul. Kopernika 1-24

14.01.2023 SOBOTA

1.

Ul. Cesarza (od ul. Gryfa Pomorskiego do ul. Andersa)

2.

Ul. Cesarza (od ul. Andersa do ul. Południowej

3.

Ul. Obrońców Wybrzeża (numery nieparzyste)

4.

Ul. Obrońców Wybrzeża (numery parzyste) i ul. Abrahama

5.

Ul. Reymonta, ul. Ks. Blocka

15.01.2023 NIEDZIELA

1.

Ul. Południowa (od ulicy Lubichowskiej do Abrahama – lewa strona)

2.

Ul. Południowa (od ulicy Lubichowskiej do Abrahama – prawa strona)

3.

Ul. Południowa (od ulicy Prusa i poza nią do Abrahama – lewa strona)

4.

Ul. Południowa (od ulicy Prusa i poza nią do Abrahama – prawa strona)

5.

Ul. Bohaterów Monte Cassino

16.01.2023 PONIEDZIAŁEK

1.

Ul. Kopernika 11 A i C

2.

Ul. Kopernika 11 B

3.

Ul. Kopernika 11 D (1,2,3)

4.

Ul. Kopernika 11 D (4,5,6,7)

5.

Ul. Kopernika 15, 32

17.01.2023 WTOREK

1.

Ul. Kopernika 28, 30

2.

Ul. Kopernika 32 A

3.

Ul. Kopernika 32 F

4.

Ul. Kopernika 34

5.

Ul. Kopernika 32 B, C

18.01.2023 ŚRODA

1.

Ul. Kopernika 32 D, E

2.

Aleja Jana Pawła II 1 – 11, blok 15 C

3.

Aleja Jana Pawła II 13 A

4.

Aleja Jana Pawła II 13 B

19.01.2023 CZWARTEK

1.

Aleja Jana Pawła II 15 A

2.

Aleja Jana Pawła II 15 B

3.

Aleja Jana Pawła II 17

4.

Aleja Jana Pawła II 19

5.

Aleja Jana Pawła II 21

20.01.2023 PIĄTEK

1.

Aleja Jana Pawła II 23

2.

Aleja Jana Pawła II 25

3.

Aleja Jana Pawła II 27

4.

Aleja Jana Pawła II 29

5.

Aleja Jana Pawła II 31

21.01.2023 SOBOTA

1.

Ul. Chełmońskiego, ul. Okulickiego

2.

Ul. Matejki, ul. Stefańskiego

3.

Ul. Gen. Maczka

4.

Ul. Prusa – lewa strona, ul. Ks. Sychty

5.

Ul. Prusa – prawa strona, ul. Asnyka

22.01.2023 NIEDZIELA

1.

Ul. Gryfa Pomorskiego – od ul. Bohaterów Monte Cassino do końca (prawa strona)

2.

Ul. Gryfa Pomorskiego – od ul. Lubichowskiej (od nr 1 do 41)

3.

Ul. Gryfa Pomorskiego (numery nieparzyste od 43 do 107)

4.

Ul. Szornaka (od ul. Andersa do ul. Południowej)

5.

Ul. Szornaka (od ul. Południowej do końca)

23.01.2023 PONIEDZIAŁEK

1.

Aleja Jana Pawła II 33

2.

Aleja Jana Pawła II 37

3.

Aleja Jana Pawła II 39

4.

Ul. Pelplińska – blok 2 (1,2)

5.

Ul. Pelplińska – blok 2 (3,4,5)

24.01.2023 WTOREK

1.

Ul. Farmaceutów

2.

Ul. Żeromskiego

3.

Ul. Bądkowskiego

4.

Os. 800-lecia 11 oraz domki jednorodzinne 1-12; 15-34

5.

Os. 800-lecia 14 A, B, C, D, E, F, G

25.01.2023 ŚRODA

1.

Ul. Orzeszkowej (bloki 1, 3, 5, 7, 9, 11)

2.

Ul. Orzeszkowej 2- 23 oraz 1A – 35

3.

Ul. Konopnickiej 1 – 7

4.

Ul. Konopnickiej 2-24, blok 9

26.01.2023 CZWARTEK

1.

Ul. Słoneczna, ul. Księżycowa

2.

Ul. Pomorska – bez bloków od nr 1 do końca

3.

Ul. Pelplińska – bez bloków do Zakładu Energetycznego

4.

Ul. Jabłowska

27.01.2023 PIĄTEK

1.

Ul. Lubichowska 9 - 23

2.

Ul. Lubichowska 25 - 65

3.

Ul. Lubichowska 67 - 119

4.

Ul. Bohaterów Westerplatte

5.

Ul. Cicha, ul. Jaszczurkowców

28.01.2023 SOBOTA

1.

Ul. Kleszczyńskiego (od ul. Gryfa Pomorskiego do ul. Andersa)

2.

Ul. Kleszczyńskiego (od ul. Andersa do ul. Południowej)

3.

Ul. Generała Andersa – od ul. Lubichowskiej,

4.

Ul. Generała Andersa – od ul. Prusa

5.

Ul. Staszica

29.01.2023 NIEDZIELA

1.

Ul. Witosa, ul. Rataja

2.

Ul. Rodziny Czosków

3.

Ul. Wróblewskiego

4.

Ul. Sienkiewicza

5.

Ul. Hermanowska, ul. Pilara

30.01.2023 PONIEDZIAŁEK

1.

Ul. Armii Krajowej (numery nieparzyste)

2.

Ul. Armii Krajowej (numery parzyste)

5.

DODATKOWE KOLĘDY