Osoba pierwszego kontaktu w sprawach dotyczących ochrony dzieci i młodzieży

Sylwia Plata

nr. tel. 504 870 793

email: anima5@tlen.pl