Działania Caritas Diecezji Pelplińskiej na czas epidemii

1.    Biuro Caritas Diecezji, które koordynuje działania otwarte jest w stałych godzinach pracy, od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00. W trosce o wspólne bezpieczeństwo sprawy należy załatwiać telefonicznie 58 536 15 31 lub e-mailowo: pelplin@caritas.pl.

2.    Caritas nadal prowadzi dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej FEAD. Organizacje Partnerskie (OPL), które podpisały umowy z Caritas diecezjalną proszone są o kontakt z koordynatorem, panią Ewą Chyłą, tel. 793 822 458, w celu ustalenia terminów odbioru żywności.

3.    Caritas diecezjalna uruchamia program „Pomoc dla seniora” w celu pomocy osobom starszym i chorym w zorganizowaniu żywności lub posiłku. Osoby potrzebujące mogą się skontaktować z koordynatorem, panią Eweliną Wieczorkowską, tel. 793 820 764. Księża proboszczowie będą proszeni o weryfikację osób zgłaszających się do Caritas.

4.    Diecezjalna Caritas informuje, że jest w posiadaniu dodatkowej puli, 40 kart Biedronki „Na codzienne zakupy”. Kartę mogą otrzymać osoby powyżej 60 roku życia, których dochód nie przekracza 1.100 zł netto na osobę. W sprawie programu Parafialne Oddziały Caritas proszone są o kontakt z koordynatorem, panią Sandrą Derdowską, tel. 58 536 15 31.

5.    Zakupione zostały dla wolontariuszy maseczki i płyty dezynfekujące.

6.    Pracownicy Caritas codziennie opiekują się obecnie 75 osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami.

7.    Osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego lub duchowego mogą skontaktować   się z biurem Caritas, tel. 58 536 15 31, które umożliwi rozmowę z księdzem psychologiem.


Dyrektor Caritas Diecezji Pelplińskiej ks. kanonik dr Grzegorz Weis apeluje o pomoc na rzecz placówek medycznych.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemii po konsultacjach ze szpitalami i placówkami medycznymi po zapoznaniu się z potrzebami tych, którzy niosą bezpośrednią pomoc Caritas Diecezji Peplińskiej pragnie zorganizować zbiórkę pieniędzy na zakup niezbędnych środków ochrony bezpośredniej dla szpitali i innych placówek niosących pomoc chorym. Okażmy serce tym, którzy dbają o nasze zdrowie. Pomóżmy zadbać o ich bezpieczeństwo.

Ofiary można wpłacać na rachunek bankowy Caritas Diecezji Pelplińskiej

48 8342 0009 2000 1876 2000 0003 z dopiskiem „pomoc dla szpitali”.


1% podatku dochodowego dla Caritas Diecezji Pelplińskiej

„Caritas Diecezji Pelplińskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego. Numer KRS0000252333. Ze strony internetowej Caritas Diecezji Pelplińskiej można pobrać darmowy program do rozliczania podatku (www.pelplin.caritas.pl).Włączmy się jak najliczniej w to wielkie dzieło pomocy drugiemu człowiekowi. Caritas pomaga dzieciom, codziennie wspiera niepełnosprawnych, chorych i ubogich. Okażmy serce, tym którzy potrzebują naszej pomocy. Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy”.


Dystrybucja żywności

Parafialny Zespół Caritas w Starogardzie Gdańskim informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.
Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. Pomorskiej 4b, w dniach:
1 lutego 2020 r.- w godz. 8.00 – 12.00
lub
4 lutego 2020 r.- w godz. 9:00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów.

Uwaga!
Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze złożenie oświadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, u pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.