W najnowszym numerze dwutygodnika „Pielgrzym” można przeczytać m.in. artykuł zatytułowany "Święta pieczęć sakramentalna – tajemnica spowiedzi". Spowiedź, jak pisze autor ks. Janusz Królikowski, jest niewątpliwie najtrudniejszym aktem religijnym, do którego wezwany jest chrześcijanin-katolik.