Rozpoczynamy czas adwentu. Zachęcamy do udziału w roratach, które będą odprawiane o godzinie 6:30. Codzienny udział w roratach może być dobrym adwentowym postanowieniem. Zgodnie z Tradycją Kościoła powinny być one odprawiane o świcie i łączyć się z wyrzeczeniem. Roraty obrazują tęsknotę oczekiwania, ale także są symbolem walki ciemności ze światłością. Nawiązują do kondycji człowieka, który często bywa zagubiony i pogrążony w ciemności grzechu. W tym roku roraty sprawowane będą w całkowitej ciemności aż do momentu Komunii Świętej. Zachęcamy więc ludzi w każdym wieku do przynoszenia lampionów.