W II Niedzielę Wielkiego Postu ks. Proboszcz spotkał się z Zelatorkami Róż Żywego Różańca. Spotkanie to miało na celu wyrażenie wdzięczności Głównej Zelatorce Żywego Różańca Pani Wandzie Ciurko i podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz Parafii.
Pani Wanda urodziła się 3 czerwca 1937 roku w Starogardzie Gdańskim Z rodzicami mieszkała na ulicy Średniej i należała do Parafii św. Mateusza. Tam też po wojnie w 1948 roku przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej. Zawsze radośnie wspomina przygotowania do Pierwszej Komunii i Ks. Dra Stanisława Maćkowiaka. Z czasem jednak związała się z Parafią św. Wojciecha, gdzie każdego dnia przychodziła na Mszę świętą. Angażowała się w życie parafialne, przygotowywała dzieci do sypania kwiatów na procesjach Bożego Ciała. Od samego początku śpiewała również w chórze Parafialnym. Tam w 1953 roku została zauważona przez Panią Stefanię Szczodrowską, która była ówczesną Zelatorką Różańca i zaprosiła ją do tej pięknej modlitwy.
Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś: „Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca.”
Przez ponad 60 lat Pani Wanda obmadla naszą Parafię. Ks. Proboszcz odprawił dziś Mszę w intencji Pani Wandy. Przy całej Parafii złożył życzenia i wręczył bukiet kwiatów przypominając Parafianom, iż Wspólnotę Żywego Różańca tworzą 20 osobowe grupy. Róża ma swojego zelatora. Jedna róża każdego dnia łączy się w modlitwie, odmawiając różaniec, gdyż poszczególni członkowie rożważają jedną tajemnicę. W naszej Parafii jest 13 Róż więc łatwo policzyć, że Pani Wanda czuwała nad 260 osobową grupą.
Po południu o godz. 15:00 odbyło się spotkanie członków Żywego Różańca. Po wspólnej modlitwie ks. Proboszcz zwrócił się do zebranych i serdecznie podziękował za całoroczną pracę, za codzienną modlitwę różańcową. A Pani Wandzie podziękował za jej pracę i udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych oraz za rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską. Zachęcał także wszystkich do dalszej współpracy i gorliwej modlitwy.