Ponieważ trwa XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, w 24. numerze „Pielgrzyma” temat numeru poświęcony jest  „Synodalności Kościoła”. Kościół synodalny jest Kościołem uczestnictwa i współodpowiedzialności, dlatego

– jak podkreśla autor – cały Lud Boży staje przed wyzwaniem, jakim jest zadanie uczestniczenia w synodzie. 

 *W tym numerze piszemy również o „tajemnicach” kalendarza liturgicznego, który jest księgą̨ porządkującą nasze życie wiary. 

 *Wspominamy też postać bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, któremu przyszło być prymasem Polski w bardzo trudnych czasach.

 *W numerze również artykuł o jesiennych smutkach i o tym, jak się bronić przed sezonową depresją.

 *Poza tym jak zwykle w „Pielgrzymie" do przeczytania wiele ciekawych felietonów i ciekawostek. Dobrej lektury!