W najbliższy piątek od godzin popołudniowych do popołudnia sobotniego, odbędzie się ogólnopolska zbiórka żywności, w której weźmie udział nasz parafialny oddział CARITAS oraz młodzież z wolontariatu.
Żywność zostanie podzielona na paczki i przekazana najbardziej potrzebującym w naszej parafii i mieście.
Zachęcamy do włączenia się w akcję.